Fakse

Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050302-48

Fredningsnr.
382714

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Helligkilde En 10-kantet granitstenskumme, hvis diameter er ca. 90 cm. På dens udvendige sideflader er indhugget ornamenter. Stenkummen står i en ca. 1,80 m dyb halvrund udgravning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, tildækkes eller på nogen anden måde beskadiges. Det i forbindelse med kilden op- førte brøndhus med tilhørende trappetrin og stensætning må kun fjernes efter forudgående aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

2329 kumme med ornamentik. Set fra V.
2328 oversigt. Set fra SV.
2325 oversigt. Set fra NNØ.