Værft nr. 9
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210301-48

Fredningsnr.
390410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Værft nr.9 fra nord i Misthusum En i plan afrundet højning med udstrækning fra nord til syd ved foden ca. 75 m, foroven ca. 65 m, fra øst til vest ved foden ca. 65 m, foroven ca. 45 m. Østsiden har bølget form p.g.a. to mar- kante indhugninger. Topfladen ujævn, men gennemsnitlig stigende fra ca. 1,5 m over omgivende terræn mod nord til ca. 2,5 m mod syd. Nordøstligt på topfladen en svag cirkulær hulhed (sløjfet fedding ?), ca. 15 m i diameter, vest for midten en cirkulær fordybning, ca. 3 m i diameter (tidligere brønd ?) og lidt syd for denne en tydelig, cirkulær fordybning (fedding), ca. 9 m i diameter omgivet af en lav vold. Værftet ligger i græs. Fredningsgrænsen følger værftets fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes, eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Varf

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)