Skærbæk
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210107-116

Fredningsnr.
39047

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Værft nr. 6 fra nord i Misthusum. En nærmest oval højning, som ved foden måler ca. 66 m i nord-sydlig retning, ca. 43 m i øst-vestlig retning, foroven ca. 43 m i nord-sydlig retning og ca. 30 m i øst-vestlig retning. Ved østsidens let konkave fod findes to store kampesten. Længst mod syd på østsiden strækker en kort rampe sig mod øst. På langs omtrent midt på den vestre skråning løber en svag (skel-)grøft i nord-sydlig retning. Højde over omgivende terræn ca. 2 - 2,5 m. Nordligst i den plane topflade findes en cirkulær fordybning (fedding), diameter ca. 15 m, omgivet af en svag vold. Topfladens vestre halvdel begrænses mod syd, vest og nord af en lav randvold, som midt for nordsiden bøjer mod syd og slutter sig til feddingens ringvold. Sydøstligst på topfladen findes en hustomt, der fremtræder som en svag forhøjning, 6 x 6 m, omgivet af en stensyld og, uden for denne, en svag grøft. Sydvestligst på topfladen står et GI-målepunkt af granit, 15 x 15 cm og 30 cm over terræn. Fredningsgrænsen følger foden af værftet med rampen. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes, eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Varf

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)