Skærbæk
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210107-117

Fredningsnr.
39048

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Værft nr. 7 fra nord i Misthusum. En uregelmæssig formet forhøjning, hvis største udstrækning i retning nord- syd ved foden er ca. 62 m, foroven ca. 51 m, i retning øst-vest ved foden ca. 54 m, foroven ca. 33 m. Ved en indsnævring, som deler værftet i en nord- lig og en sydlig del, er bredde ved foden ca. 34 m, foroven ca. 22 m. Samme sted løber en svag (skel)-grøft henover værftet i retning øst-vest. Højden over omgivende terræn er for den nordlige del ca. 2 - 2,5 m, for den syd- lige del ca. 1,5 m. Niveauforskellen indtræffer lidt syd for den ovennævnte skelgrøft. Nordligt i topfladen en fordybning (fedding), ca. 10 m i diameter; sydligst en anden fordybning (fedding), ca. 13 m i diameter. Fra begge fed- dinger fører en grøft ud til værftets vestre skråning. Ud for den søndre fedding findes en rampe imod øst. Fra nord og syd slutter sommerdiget (3904-1) sig til værftet. Fredningsgrænsen følger foden af værftet med rampen. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Varf

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)