Gammelværre
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210107-118

Fredningsnr.
39049

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Værft nr. 8 fra nord i Misthusum ("Gammelværre"). En aflang højning med afrundede ender i nord og syd. Længde (N-S) ved foden ca. 53 m, foroven ca. 40 m; bredde ved foden ca. 38 m, foroven ca. 20 m. Nordligst på østsiden udgår en ca. 15 m, lang rampe mod øst. Højde over omgivende terræn ca. 1,80 m. Nordvestligt i topfladen en cirkulær fordybning (fedding), ca. 12 m i diameter. Fra værftets sydende udgår mod hhv. nordøst og vest-nordvest et ca. 0,5 m højt dige med kronebredde ca. 1,3 m og bredde fra fod til fod ca. 5 m. Den østre del af diget er bevaret i ca. 165 m længde, den vestre del slutter sig til det egentlige sommerdige, men de nordligste ca. 50 m af denne del er stærkt udjævnet. Uden for diget i hele dets udstrækning og forbi værftet løber en ca. 1,5 m bred grøft og uden for denne igen et ca. 0,35 m højt dige. På dette dige står et GI målepunkt ud for værftets sydende. Værft og diger ligger i græs. Frednningen omfatter værftet med rampe og det beskrevne digesystem. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Varf

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)