Gammelværre

Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210107-118

Fredningsnr.
39049

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Værft nr. 8 fra nord i Misthusum ("Gammelværre"). En aflang højning med afrundede ender i nord og syd. Længde (N-S) ved foden ca. 53 m, foroven ca. 40 m; bredde ved foden ca. 38 m, foroven ca. 20 m. Nordligst på østsiden udgår en ca. 15 m, lang rampe mod øst. Højde over omgivende terræn ca. 1,80 m. Nordvestligt i topfladen en cirkulær fordybning (fedding), ca. 12 m i diameter. Fra værftets sydende udgår mod hhv. nordøst og vest-nordvest et ca. 0,5 m højt dige med kronebredde ca. 1,3 m og bredde fra fod til fod ca. 5 m. Den østre del af diget er bevaret i ca. 165 m længde, den vestre del slutter sig til det egentlige sommerdige, men de nordligste ca. 50 m af denne del er stærkt udjævnet. Uden for diget i hele dets udstrækning og forbi værftet løber en ca. 1,5 m bred grøft og uden for denne igen et ca. 0,35 m højt dige. På dette dige står et GI målepunkt ud for værftets sydende. Værft og diger ligger i græs. Frednningen omfatter værftet med rampe og det beskrevne digesystem. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Varf

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

værftet set fra øst
værftets fedding set fra syd
værftet set fra nord
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt