Birkerød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
010402-101

Fredningsnr.
292942

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kanal. 200 m lang, op til 18 m i bredden og 5 m i dybden (inkl. den opkastede jord). På den S-ligste strækning i det lavere terræn har kanalen 2 løb (deler sig i et Y). Leder vand fra Ebberød Dam til Skovdam. Kanalen er rørlagt i bunden.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)