Møllebanke
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090403-77

Fredningsnr.
391511

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: umatr. amtslandevej. Granitstensbro. Broen er opført af fint tilhugne granitstenskvadre. Den be- står af et hvælvet gennemløb, der er ca. 11,40 m langt og ca. 2,85 m bredt og ca. 1 m højt over den stenlagte bund. På slutstenene er indhugget Frederik VI's monogram omgivet af årstallet 1808. Over slutstenene en vulst, hvorover en ca. 1,25 m høj brystning. Fra facaderne udgår fra begge sider fløjmure, sat af tilhugne granitstenskvadre. Ved facaden mod søen er en ca. 1,25 m bred stentrappe. Den samlede fa- cadebredde er mod vest ca. 4,25 m og mod øst (søen) ca. 4,50 m. Broen bærer en asfalteret vejbane. Broen er belig- gende under hovedlandevej 212, Nyborg-Bøjden. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion, hvorimod vejbelægnin- gen ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, flyttes, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Hen- læggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (3)
1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenbro forefundet som beskrevet. Mål: 3,2 m. høj. ** Seværdighedsforklaring ** Samspil m. bygnings- og parkmiljø.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)