Møllebanke
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090403-78

Fredningsnr.
391512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatr. amtslandevej. Granitstensbro. Broen er opført af fint tilhugne granitstenskvadre. Den består af et hvælvet ca. 11,40 m langt gennemløb, der er ca. 1,90 m bredt og ca. 1,30 m højt over den stenlagte bund. På slutstenene er indhugget Christian VII's monogram omgivet af årstallet 1805. Over slutstenene en vulst, hvorover en ca. 2 m høj brystning. Fra facaderne udgår på begge sider fløj- mure, sat af tilhugne granitkvadre. Ved facaden mod søen er en ca. 1 m bred granitstenstrappe. Den samlede facadebredde er mod vest ca. 3,50 m og øst (søen) ca. 4,50 m. Broen bærer en asfalteret vejbane. Broen er beliggende under hovedlande- vej 212, Nyborg-Bøjden. Fredningen omfatter den samlede bro- konstruktion, hvorimod vejbelægningen ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, flyttes, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Hen- læggelse af sten, jord og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (3)
1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenbro forefundet som beskrevet. dog er brysningen over broens V-facade lettere beskadiget derved at dens sydlige afdækningssten (en kvader med afrundet overside) er let forskubbet fra sit leje, formentlig som følge af en letttere påkørsel. Mål: 3,2 m. høj. ** Seværdighedsforklaring ** Samspil med bygnings- og parkmiljø.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er i fortidsmindets nærhed dog sket en del ændringer i forbindlese med anlæggelse af en cykelsti . . Ny bro virker meget dominerende

Litteraturhenvisninger  (0)