Brahetrolleborg
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090403-79

Fredningsnr.
391513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: umatr. vejareal. Granitstensbro i Spanget. Broen har tre gennemløb, der er opført af groft tilhugne granitsten, hvorover er granitstensbjælker. Det midterste gennemløb er ca. 4,50 m langt, det nordligste ca. 4,20 m og det sydlige ca. 4,30 m. Bredden af det midterste og det nordlige gennemløb er ca. 1,20 m, medens det sydlige gen- nemløb er ca. 1,30 m bredt. Fra undersiden af overliggerne til åens bund er ca. 1,25 m. Fra broens østlige facader er en ca. 1 m høj og ca 1,50-2 m lang fløjmur af kampesten. Broen, der er beliggende under en ikke ibrugværende vejstræk- ning, bærer en grusbelagt vejbane. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion, der er ca. 7 m bred, samt den grus- belagte vejbane. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (3)
1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Granitvejbro forefundet som beskrevet i fredningstekst. Mål: 1,9x10x5 m. Bevoksning: 1988: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)