Sankt Oluf Kilde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090414-52

Fredningsnr.
391517

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Olufs Kilde. Fra en bagvedliggende opsamlingskumme løber vandet i et overløb ned i selve kildekummen. Hen over overløbet er anbragt en tilhugget sten, hvori navnet: Sct. Oluf er indhugget.Kildekummens ydre mål er 2,70 x 1,45 cm og indvendig måler kummen 1,85 x 82 cm. Højden er 80 cm og vandstanden 60 cm.Fra kummen fortsætter vandet gennem et afløb udformet som et løvehoved i en tynd stråle ned i et foranliggende, halvcirkelformet, lavere liggende bassin, ca. 80 cm i diameter og 25 cm højt.Sidstnævnte bassin er muret op af tegnsten. Den øvrige del af kilden er muret op af tilhuggede natursten og beton.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)