Nedre Hillerslev
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090428-54

Fredningsnr.
39157

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste. Stenkisten er 4-4,25 m lang. Mod syd er gennemløbet ca. 90 cm bredt, mod nord ca. 75 cm. Højden fra kanten af overlig- geren til bækkens bund er ca. 1 m. Stenkisten er opbygget af utilhuggede granitsten i 2 skifter, hvorover er anbragt en overligger. Stenkisten ligger i dyrket mark. Ovennævnte fortidsminde må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller henkast- ning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde for- styrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkisten i sig selv er ubeskadiget, men bækløbet er rørlagt fra et punkt ca 5 m S for kisten og herfra ledt V om denne. Stenkisten står altså nu tør, med delvis tilfyldt indre, og berøvet sin oprindelige funktion. Mål: 1x4,2x2 m. Bevoksning: 1988: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)