Nedre Hillerslev

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090428-54

Fredningsnr.
39157

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Stenkiste. Stenkisten er 4-4,25 m lang. Mod syd er gennemløbet ca. 90 cm bredt, mod nord ca. 75 cm. Højden fra kanten af overlig- geren til bækkens bund er ca. 1 m. Stenkisten er opbygget af utilhuggede granitsten i 2 skifter, hvorover er anbragt en overligger. Stenkisten ligger i dyrket mark. Ovennævnte fortidsminde må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller henkast- ning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde for- styrres.
Undersøgelsehistorie

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkisten i sig selv er ubeskadiget, men bækløbet er rørlagt fra et punkt ca 5 m S for kisten og herfra ledt V om denne. Stenkisten står altså nu tør, med delvis tilfyldt indre, og berøvet sin oprindelige funktion. Mål: 1x4,2x2 m. Bevoksning: 1988: Græs

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Stenkiste set fra sydvest
Detail at stenkiste, set fra sydvest