Tornehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090405-74

Fredningsnr.
391615

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret vejareal, landevej 713 ved km 41,9. I skellet mellem Stavlund, Espe, og Snarup By, Krarup Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tændehvælving. Gennemløbet er 8 m langt og ca. 1,8 m højt, målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Hvælvingens spændvidde er 2,5 m. Gennemløbet er forlænget ca. 2 m ved sluget og 2 m ved afgangen ved, at facaderne er flyttet. Det oprindelige gennemløb består af råt tildannede granitkvadrer, mens udvidelsen består af fint tildannede granitkvadrer. Åbrederne er både ved sluget og afgangen forstærket med 2 m lange, skrå stenglacis. På facaden over sluget er indhugget "1934". Gelænderen over sluget og over afgangen er 10 m lange og 0,9 m høje. De består af rektangulære rør. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)