Skovgårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090405-75

Fredningsnr.
391616

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret vejareal, landevej 713, km 38,8 Stenkiste. Stenkistens facader består af granitkvadrer. Gennemløbet består af råt tilhuggede granitkvadrer. Gennemløbet er 9 m langt, 1 m højt og 1 m bredt. Hver facade er 4 m bred og 1,8 m høj. Både ved sluget og afgangen står der 2 markeringssten, der hver måler 0,6 x 0,25 x 0,25 m. De er forbundet med et tre meter langt jernrør. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er fjernet

Litteraturhenvisninger  (0)