Skovgårde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090405-75

Fredningsnr.
391616

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Umatrikuleret vejareal, landevej 713, km 38,8 Stenkiste. Stenkistens facader består af granitkvadrer. Gennemløbet består af råt tilhuggede granitkvadrer. Gennemløbet er 9 m langt, 1 m højt og 1 m bredt. Hver facade er 4 m bred og 1,8 m høj. Både ved sluget og afgangen står der 2 markeringssten, der hver måler 0,6 x 0,25 x 0,25 m. De er forbundet med et tre meter langt jernrør. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er fjernet