Lille Løjtved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090511-26

Fredningsnr.
391617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Beliggende på umatrikuleret vejareal, landevej 712, km 48. Stenkiste. Stenkistens facader og sider er opført af granitkvadrer. Overliggerne er granitbjælker. Gennemløbet er 1,05 m højt, 1,20 m bredt og 8 m langt. Hver facade er 1,3 m høj og 5 m bred. Stenkisten er tørlagt. Fredningsgrænsen fremgår af tinglysningsrids.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er fjernet

Litteraturhenvisninger  (0)