Lille Løjtved

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090511-26

Fredningsnr.
391617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Beliggende på umatrikuleret vejareal, landevej 712, km 48. Stenkiste. Stenkistens facader og sider er opført af granitkvadrer. Overliggerne er granitbjælker. Gennemløbet er 1,05 m højt, 1,20 m bredt og 8 m langt. Hver facade er 1,3 m høj og 5 m bred. Stenkisten er tørlagt. Fredningsgrænsen fremgår af tinglysningsrids.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er fjernet