Folehave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090104-221

Fredningsnr.
391817

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste, landevej 702 ved 13.114 km. Gennemløbets sider er opført af kløvede kampesten. Overliggerne er råt tildannede granitbjælker. Ved sluget er gennemløbet forlænget med en betonplade. Gennemløbet er 1,4 m bredt, 1,4 m højt og 8 m langt. Hver facade er 2,1 m høj og 6 m bred. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)