Hesselager Bro
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090104-222

Fredningsnr.
391818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hesselager Bro. Broen består af en hvælving af teglsten, der er opført på en mur af granitkvadrer, der er sat i 4 skifter. Gennemløbet er 4,5 m højt målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet, 5 m bredt og 10 m langt. De udadskrånende, vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet 6 m både ved slug og afgang. Gennemløbets totale længde er således 22 m. Hver facade er 6 m høj og 12,5 m bred. Den oprindelige granitkvadrekonstruktion er senere gjort højere med beton. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og autoværn. Over broen fører landevej nr. 702. Under broen løber Stokkebækken.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Granitpiller i brokonstruktionen er ikke nævnt i fredningsteksten

Litteraturhenvisninger  (0)