Uglebjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090202-57

Fredningsnr.
39193

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)
Fredningstekst

Mindesten. Udkløvet sten, ca. 50 x 40 cm i grundflade og 90 cm høj. På siden, som vender mod øst, er indhugget: DEN 20.MARTS 1659 AFVÆRGEDE BØNDER OG SOLDATER HER VED UGLEBJERG DE SVENSKES ANGREB ----------------- EI MINDE OM EN GLIMREDAG MEN OM ET TROFAST HJERTELAG Mindestenen er opstillet på et fundament - 120 - 95 cm for neden, 90 x 65 cm for oven, 120 cm høje - opmuret af marksten.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Mindesten set mod vest
trampesti til mindesmærket