Birkerød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
010402-102

Fredningsnr.
292945

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning, til opstemning af vand i ”Lange Dam”. Samlet længde, 70 m orienteret NØ-SV. Højden på indersiden (mod NV) er 1,1 m og på ydersiden (mod SØ) 1,8 m. Dæmningen er 10 m bred. Fra NØ findes en strækning på 36 m, som derefter er afbrudt over en strækning af 5 m hvor vandet ledes igennem i en dyb grøft. Herefter en strækning på 17 m, hvorefter der ses en 2 m bred sænkning, som formentlig angiver det oprindelige omløb. Herefter en strækning på 10 m til SV-enden af dæmningen. Træbevokset. Den NØ-lige halvdel med rødgran og den SV-lige halvdel med løvskov.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dæmning, uspecificeret

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)