Nysø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050209-7

Fredningsnr.
392723

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanesten En vildtbanesten, der er ca. 1,50 m høj, og som under en ind- hugget krone bærer følgende indskrift: F5 WOBA WB 1762 N1 Stenen, der er faststøbt i grunden, er anbragt ved indkørslen til Nysø. Dette mindesmærke må således ikke fjernes, beskadiges eller på nogen måde forstyrres. Skulle stenen stå i vejen for fremtidige nye anlæg, der er nødvendige for godsets drift, kan den overflyttes efter forud indhentet tilladelse fra National- museet.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)