Strandegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Faxe

Sted- og lokalitetsnr.
050306-59

Fredningsnr.
392725

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kystbatteri ved Strandegårde Fredningen omfatter hele batteriet, d.v.s. det nu indhegnede areal (ca. 90 skridt i nord-syd, og ca. 60 skridt i øst-vest). Kystbatteriet ligger på ejendommen Strandegård. Dette fortidsminde maa saaledes ikke fjernes eller beskadiges ved Gravning, Pløjning, Beplantning, Bortførsel af Jord, Tilførsel af Affald eller paa anden Maade forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Strandegård redoute.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)