Baunhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110310-22

Fredningsnr.
130464

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Batteri, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Baunehøj", to sammenbyggede høje, ca. 2,5 x 40 m. Gamle gravninger i top af begge høje. Helt gennemgravet. Har under besættelsen været brugt som befæstningsanlæg. Overført fra ikke-fredningsværdige høje efter ejerens ønske.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunhøi, en Langhøi, 115 Fod i Retning NØ-SVest; Høide mellem 8 og 11 Fod, Brede mod Syd 65 Fod mod Nord 50 Fod. Midt i er en Lavning, 5 Fod høi. I begge Siderne er der gravet. Mulig er det to Høie, som ligge paa en Banke. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 2 tæt sammenbyggede Høje NnØ - SsV. for hinanden. Det fælles Parti er 1,8 M. h. Nø. Høj er 2 M. h., 22 M. br., stærkt afgravet i Nv. og Nø. I Top en Sænkning, 3-4 M. br. 1 M. dyb. Sv. Høj er 3 M. h. 22 M. br. I Syd er ca. 1/3 afgravet. I Top et stort Hul, aabent i Sv., 4-5 M. br., 1,8 M. d. I Bruddet ses lidt af en større Sten; mod Syd ligger 2 Fragm. af meterstore Sten. Heri er iflg. Medd. fundet et stort Stenkammer af meget svære Sten (ca. 1850). Nu en sørgelig og hæslig Ruin. - Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunehøj". To sammenbyggede høje; 2,5 x 40 m. Gl. Gravninger i top af begge høje. Helt gennemgravet. Bruges som Befæstningsanlæg. Overførtes fra ikke - fr. - værdige (jr. nr. 100/50)

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1949-50.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
To sammenbyggede høje, 3,0 x 30,0 x 19,0 m., liggende i forlængelse af hinanden på en NØ/SV-gående linie. Den S-ligste høj måler 3 x 19 m. (NV-SØ). Ujævnt affladet top med lette sænkninger. Siderne er stejlt afgravede i S og V. Alt tilgroet med græs. Stor sten i S-lige højfod, muligvis randsten. Den N-ligste høj måler 2,9 x 16 m. (NV-SØ). I den NØ-lige del af topfladen et hul, 3,2 m. i diam., ca. 0,7 m. dybt. Hullets sider er delvis nøgne, på bunden nogle mindre sten, halm m.m. Højsiden står stejlt mod N, ant. spor efter gl. kreaturskade. Topfladen er tilsyneladende afgravet i V i ældre tid. Alt, bortset fra hullet i toppen, helt tilgroet med græs. Ved SØ-lige højfod 3 store sten, de to tilsyneladende på sekundært leje. I den V-lige del af sænkningen mellem de 2 høje en stor sten, tilsyneladende liggende løst i overfladen. Hullet i den N-lige høj bør fyldes op. ** Seværdighedsforklaring ** Trods ujævnheder fra gamle gravninger m.m. et ret imponerende anlæg. Den landskabelige værdi øges p.g.a. beliggenheden nær byområde. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor, flot høj med bynær beliggenhed. Herfra fin udsigt over Thisted og omegn.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)