Æ kumm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210301-49

Fredningsnr.
40043

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

"Æ kumm" Anlægget består af en cirkulær jordvold, der hæver sig ca. 0,6-1 m over det udenfor liggende terræn, og som omgiver en ca. 150 kvadrat- meter stor dam. Voldens overkant er delvis fortrampet af kreaturer. Fredningsgrænsen går langs voldens udvendige fod, og det fredede areals diameter er ca. 15-17 m. Volden er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Forsvarsvold

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

Skitse, detalje
Foto, oversigt
Foto, oversigt