Langelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220303-87

Fredningsnr.
400710

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Skelsten (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanepæl. En opretstående, firesidet, udkløvet granitsten, der måler ca. 2,50 m over jordens overflade. Stenens sidemål er størst ved jordoverfladen, hvor den måler ca. 30 x 33 cm, medens den er smallest ved toppen. På den mod sydvest vendende side bærer stenen under Christian 7.s kronede monogram årstallet 1799. Stenen står i dyrket mark, ca. 9,5 m fra skellet mod det tidligere Haderslev amt. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1969 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 745/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] NM 745/69. Sb. 22.03.03-87. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 25/9 1969 ml. Amtslandinspektørkontoret, Aabenraa, og NM. Ang. matrikulære oplysninger til udstedelse af fredningsdokumenter for følgende lokaliteter, hvor der findes historiske vejvisersten, amtskelsten, vildtbanesten, milepæle o.l.: 17) Lige vest for amtsskel mellem Aabenraa og Haderslev ved Hinderup, Hellevad sogn. Amtskelsten. Se vedlagte situationsskitse og udsnit af kort 1:40.000.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)