Agerskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
200401-194

Fredningsnr.
400712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Granitstensbro Broen er opført af tilhugne granitstenskvadre i 3 skifter. Dens gennemløb er ca. 5,5 m langt og ca. 1,3 m bredt. Afstanden fra bunden af overligge- ren til det stenbelagte åløbs bund er ca. 1 m. Fra hvert af broens hjør- ner udgår skrå, ca. 1,5 m lange fløjmure, der i nord er delvis nedskredne. Bredden af den samlede brokonstruktion er ca. 5,5 m. Vejbanen over broen er grusbelagt. Ved broen er opstillet 4 vejafmærkningssten. På to ved sydsiden af vejen er der en inscription, henholdsvis "AMT APEN- RADE 1801" og "HAUSVOGT LORENTZEN": Ca. 5,5 m vest for broen står en ca. 0,9 m høj tresidet sten, der ved jordoverfladen har følgende mål 40 x 30 x 30 cm. Stenen spidser til opefter. Fredningen omfatter brokonstruktionen samt de omtalte sten. Broen er beliggende i skellet mellem Bovlund, matr.nr.171 og 283, og matr.nr.1 og 2 af Hinderup, Hellevad sogn. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ombygges eller på nogen anden måde beskadiges. Henkastning af jord, sten og affald er ikke tilladt. Ændringer, bortset fra almindelig ved- ligeholdelse, må kun ske efter aftale med fredningsstyrelsen, fortidsmindeforvaltningen.
Undersøgelsehistorie  (9)
1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 872/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 872/80; FFF F. 53-1192. Sb. 20.04.01-194. Tinglysningsdokument (kopi) samt kort med fundsted afsat, modtaget i 1980 på N02. Granitstenbro. Bovlund, Agerskov. Sb. 20.04.01-194. Besigtiget d. 23/5 1980 af Karen-Elisabeth Høgsbro, FFF.

1980 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1192
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1980 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-1192
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Granitstenbro. Broen er opført af tilhugne granitstenkvadre i 3 skifter. Dens gennemløb er ca. 5,50 m langt og ca. 1,30 m bredt. Afstanden fra bunden af overliggeren til det stenbelagte åløbs bund er ca. 1 m. Fra hvert af broens hjørner udgår skrå, ca. 1,50 m lange fløjmure, der i nord er delvis nedskredne. Bredden af den samlede brokonstruktion er ca. 5,50 m. Vejbanen over broen er grusbelagt. Ved broen er opstillet 4 vejafmærkningssten. På de to ved sydsiden af vejen er der en inscription, henholdsvis "AMT APENRADE 1801" og "HAUSVOGT LORENTZEN". Ca. 5,50 m vest for broen står en ca. 0,90 m høj tresidet sten, der ved jordoverfladen har følgende mål 40 x 30 x 30 cm. Stenen spidser til opefter. Fredningen omfatter brokonstruktionen samt de omtalte sten. Broen er beliggende i skellet mellem Bovlund, matr.nr. 171 og 283, Agerskov sogn (Nr. Rangstrup kommune) og matr.nr. 1 og 2 af Hinderup, Hellevad sogn, (Rødekro Kommune). Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ombygges eller på nogen anden måde beskadiges. Henkastning af jord, sten og affald er ikke tilladt. Ændringer, bortset fra almindelig vedligeholdelse, må kun ske efter aftale med fredningsstyrelsen, fortidsmindeforvaltningen.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)