Stubbesø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
010402-103

Fredningsnr.
292946

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning, til opstemning af vand i Skovrød Hyttefade. Ca. 8 m bred og kun 0,8 m høj, idet den er anlagt på et terræn, som ligger højere end vådområdet. Dæmningens krone er således 1,8 m over den våde bund. Dæmningens samlede længde ca. 76 m. Fra S strækker dæmningen sig 40 m mod NNV. Her har den været afbrudt af et gennemløb. En 6 m bred sænkning ses på tværs. Dæmningen knækker og fortsætter herfra yderligere 30 m mod NNØN. Omtrent midt i den sidstnævnte strækning findes endnu et gennemløb, orienteret NV–SØ gennem dæmningen. Dette gennemløb er rørlagt og af nyere dato. 3 større huller er, omkring 1975, gravet ned gennem dæmningen, for at finde og rense rørene, der var blevet tilstoppet. Træbevokset. I løvskov.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dæmning, uspecificeret

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)