Fasanhuse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090504-94

Fredningsnr.
401713

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: umatr. gadejord "A" på Hovedlandevej 215: Mølledæmningen er 250 m lang, 12 m bred og 2 m høj. Nordsiden af dæmningen er en 2 m høj, lodret væg af tilhuggede marksten uden bindemiddel. En trappe fører fra dæmningens krone ned på engen på nordsiden. Sydsiden af dæmningen består af tilhuggede marksten, der skråner ud i Hvidkilde sø. Fredningen omfatter strækningen fra voldgraven i øst til slusen ved vand- møllen i vest med rækværket på begge sider af vejen. Rækværket består af kløvede kampesten, der er forbundet med et jernrør. På dæmningen er anlagt en asfalteret vej. Fredningen omfatter ikke vejbelæg- ningen.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mølledæmning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)