Altanbakke

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090515-52

Fredningsnr.
40178

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vildtbanesten. Stenen er af granit og ca. 1,90 m høj. Ved jordoverfladen måler den ca. 45 x 25 cm. Under en indhugget krone har den følgende indskrift: F 5 WILD BANE A 1761 N 15 Den står i den sydøstlige udkant af Slæbæk skov. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens sam- tykke.
Undersøgelsehistorie

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fundet som beskrevet i fredningstekst. Ca 3 m S for stenen en noget lavere pendant uden inskription men med ledhængsel af jern endnu isiddende. Ca 8 m N for vildtbanestenen en tredie led-sten uden inskription. Dennes pendent - naturlig, utildannet sten ca 4 m mod V - ligger væltet. Mål: 2x0,4x0,2 m. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig stor og omhyggeligt tilhugget sten. Smukt placeret i skovbryn ved gl. stengærder.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.