Tiselholt hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090111-59

Fredningsnr.
401810

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skelsten (ejendom), Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Granitsten. En firsidet tilhugget ca. 80 cm høj granitsten, der ved jord- overfladen måler ca. 30 x 30 cm. På siderne er under den pyra- mideformede top indhugget følgende indskrift: KB - HV - ABK - 1643. Stenen står i haven umiddelbart syd for Tiselholts nuvæ- rende hovedbygning. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres eller flyttes uden fred- ningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Søjleformet sten af kvadratisk tværsnit og med pyramideformet top. I park ved Tiselholts hovedbygning, ca 5 m SSV for dennes SV-hjørne. Mål: 0,9x0,3x0,3 m.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Granitsten med indskrift.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)