Værløse
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Furesø

Sted- og lokalitetsnr.
020216-183

Fredningsnr.
292947

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesmærke, ”Valdemarstenen”. Et anlæg af 11 sten opsat i en mod SV vendt bue. Afstanden mellem buens endepunkter er 7 m og buens højde er 4 m. Den midterste og største sten måler160 x 60 cm i grundfladen og er 170 cm høj. De 5 sten på hver side aftager gradvist i størrelse. De 2 yderste er således kun ca. 50 cm høje. På midterstenens SV-side ses følgende inskription: 1219 - 1919 SYV HUNDREDE SOMRE SVANDT SIDEN VOLMER DROG OVER SØ OG SEJR VANDT UNDER DANEBRO Bag midterstenen - på SØ-siden af denne, ligger en firkantet stenblok, delvis af beton, 90 x 90 x 50 cm stor, som udgør ”skammelen” til den talerstol som anlægget udgør.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)