Tiselholt hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090111-62

Fredningsnr.
401815

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skelsten (ejendom), Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 4018-14, 4018-15, 4018-16, 4018-17 Granitsten 2 granitsten, ca. 75 cm høje, der ved jordoverfladen måler hen- holdvis ca. 32 x 32 cm og ca. 30 x 30 cm. På hver af stenene er på siderne under den pyramideformede top indhugget følgende indskrift: KB - HV - ABK - 1643. Ovennævnte mindesmærker må ikke ændres eller flyttes uden fred- ningsnævnet og rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 mærkepæle af granit m. pyramideformet top.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Uspecificeret anlæg

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)