Tiselholt
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090111-65

Fredningsnr.
40189

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave ved Tiselholt De vandfyldte voldgrave med stensatte kanter, der i nord, øst og syd omgiver den retangulære ca. 40 x 75 m store banke, hvor- på Tiselholts nuværende hovedbygning ligger. Bredden af den nordre og den søndre grav er ca. 15 m, medens den østre grav, hvorover går en dæmning, er ca. 22 m bred. Fredningsgrænsen for- løber langs gravenes øvre kanter; dæmningen over den østre grav berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig æn- dring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henven- delse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i frdningstekst. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdige i samspil med det smukke bygningsmiljø på stedet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)