Slotsmølle

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220205-76

Fredningsnr.
410952

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vandmølle, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Åbenrå ejerlav, art. 548, bd. I, parcel 106 og 199/105. -"- -"- art. 622, bd. I, parcel 381/70 og 382/70. -"- -"- art. 1115, bd. I, parcel 32 og 326/17. -"- -"- art. 1490, bd. I, parcel 564/69 og 119/69. Arealerne omkring Slotsvandmøllen. Grundstykkerne ved Slotsvandmøllen i Åbenrå indenfor en omkreds af 50 meter fra Slotsvandmøllen, dog hele parcel 564/69, liggende nordøst for møllen og ved sydsiden af Slotsgade. På arealerne må ikke opføres nogen bygning, foretages beplantning eller anden foranstaltning uden at Nationalmuseets og Fredningsnævnets godkendelse forud er indhentet. Kommunens ret til at lade udføre gade- og vejanlæg på grundstykkerne indskrænkes dog på ingen måde ved den skete fredning.
Undersøgelsehistorie

1940 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 421/37; N02 421/39; N02 424/40. Sb. 22.02.05-76. Div. korrespond., besigtigelser, avisudklip m.m. af 1937-40 ang. Fredning af Slotsvandmøllen i Aabenraa.

1960 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 1128/59; N02 254/60. Sb. 22.02.05-76. Div. korresp. af 1960 ang. Fredning af Slotsvandmøllen i Aabenraa.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Uspecificeret anlæg knyttet til sekundær subsistens

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Museal forundersøgelse
Haderslev Museum
Arkæologisk overvågning i forbindelse med gennembrydning af den fredede dæmning foran Slotsmøllen. Ved overvågningen blev der ikke registreret lagdeling eller andre arkæologiske anlæg udover selve dæmningsfylden.