Vestermark
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220205-77

Fredningsnr.
410953

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
granitstensbro. Broen består af et ca. 4,5 m langt og ca. 1,8 m bredt gennemløb, der er sat at tilhugne granitsten, hvorover er lagt fint tilhugne granitstensbjælker. Fra undersiden af overliggeren til vandløbets bund er ca. 1,5 m. Facaderne skråner på begge sider ca. 1 m ud langs åløbets sider. Over broen føres en asfalteret vejbane. i vejkanten er i broens hjørner placeret 4 granitsten og kørebanekanterne er sikret med stablede betonkantsten. Den samlede brokon- struktion måler ca. 3,5 m i bredde og ca. 6,5 m i længden. Hverken de 4 sten, betonkantstenene eller vejbanen er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller ombygges eller på nogen anden måde forstyrres, ligesom der ikke må henlægges jord, sten og affald i åløbet under broen.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)