Havnbjerg kirkegård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230102-271

Fredningsnr.
4112101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk gravsted fra 1864. Granitsten med indlagt, hvid marmorplade og kronet af hvidmalet jernkors, i lille gravsted. Stenen, der er afrundet foroven, står ludende og er ca.1,3 m høj, 82 cm bred og 50 cm dyb. Den er bredest ved basis. Forsiden er plan. Marmorpladen er firkantet med affasede hjørner, 34 cm høj og 25 cm bred. Korset måler 22 x 19 cm. Beskrivelse anlæg: Lille gravsted med lav buskbeplantning, omgivet af lav hæk. Indskrift: Sort skrift og sort rand rundt om pladen, almindelig. + MINDE OVER 6 DANSKE SOLDATER DÖDE I FÆDRELANDETS TJENESTE 1848 & 1864 Beliggenhed: Havnbjerg Kirkegård. *** Historik *** Stenen er rejst 1881. Den lå som dæksten over et dyssekammer i "Askehøj" øst for Brandsbøl skov. De 6 døde er: 1. Underjæger Jens Hansen, Bøllemosehus, 3. Jægercorps 2. Komp. Han druknede den 23. december i en mærgelgrav ved Lunden, ved at briste igennem isen. Begravet den 27. december 1848. 2. Overhornblæser Carl Johann Eberhardt, 3. Jægercorps, død den 3. januar, begravet den 8. januar 1849. 3. Menig Claus Andresen Dam, søn af Andreas Christensen Dam i Brandsbøl, nr. 278 ved 10. Bataillons 3. Komp. Han døde på Augustenborg lazaret af tyfus og blev jordet den 10. april 1849. 4. Menig Hans Jacob Nielsen, nr. 266 ved 12. Regt. 1. komp., født i Fanefjord sogn 1831. Død på Havnbjerg lazaret* (tyfus) den 14. april, begravet den 19. april 1864. 5. Menig Naamann Bahnsen, nr. 304 ved arbejderafdelingens 4. Komp (tidl. ved 10. Regts. 4. Komp) fra Lindholm, Tønder amt, død den 17. april 1864 under transporten fra Sønderborg til Havnbjerg lazaret. 6. Menig Christen Lorentzen, nr. 321 ved 12. Regts. 5. Komp. fra Venge sogn, Skanderborg amt, død den 25. maj 1864 på Havnbjerg Lazaret (brystbetændelse), begravet 29. maj. Han var født i Horsens. *Lazarettet var i 1864 indrettet i Hans Bondes gård i Havnbjerg.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Krigergrav.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på kirkegården for at stedfæste den fredede krigergrav.

Litteraturhenvisninger  (0)