Magerhøjgård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230101-326

Fredningsnr.
4112102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning. 20 m lang, 6 m bred og 1,5 m høj, orienteret omtrent N-S. Beliggende i statsskov, syd for skellet. Netop lige der i skellet passerer vandløbet og ligeledes fredskovsdiget. Træbevokset i blandet løvskov. Nord for skellet (i privat skov) er dæmningen svær at erkende, men ca 20 m fra skellet/bækken ses en halvbueformet (mod nord) omløbskanal, 25 m lang, 4 m bred og 0,5 til 0,75 m dyb. Nov. 2004: fortidsmindet er ikke meddelt til den private ejer, så det er kun den del, der ligger i statsskov, der er beskyttet som fortidsminde.
Undersøgelsehistorie  (1)
2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)