Egen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230101-327

Fredningsnr.
4112103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning/laksefang. 35 m lang, 7 m bred og 1,25 m høj, orienteret omtrent VNV-ØSØ, i statsskoven, ØSØ for bækken. Rundt om ØSØ-enden går en omløbskanal, 3 m bred og 0,75 m dyb. Kanalen er ca 20 m lang og bøjer i en ret vinkel rundt om enden af dæmningen. 6 m fra vandløbet, på VNV-siden (uden for statsskovens areal) ses yderligere 6 m af dæmningen. Der er et 11 m gab mellem de to stykker dæmning, hvor såvel bækken som fredskovsdiget passerer. Træbevokset. I mellemaldrende løvskov. Nov. 2004: Fortidsmindet er ikke meddelt til den private ejer, så det er kun den del af fortidsmindet, der ligger i statsskov, som er beskyttet som fortidsminde.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dæmning, uspecificeret

Litteraturhenvisninger  (0)