Magerhøjgård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230101-336

Fredningsnr.
411293

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Granitplankebro. Broen er opført af kampesten. Gennemløbet er sat af 3 skifter kampesten, hvorpå ligger de ca 35 cm høje og ca 150 cm lange granitplanker. Gennemløbets bredde er ca. 40 cm, dets højde ca. 100 cm, og dets længde ca. 4,30 m. Mod syd er gen- nemløbet forlænget, således at broens originale søndre front ikke er synlig. Gennemløbets bund er stenlagt og over granit- plankerne er ca. 70 cm jordfyld og grus-vejbane. Ved broens nordside er rester af en stensætning på begge sider af gen- nemløbet. Broen er beliggende ca. 60 m nord for Melved skov- fogedhus, hvor vejen gennem Als Nørreskov passerer Melved bæk. Fredningen omfatter broen i dens oprindelig længde (altså ikke den nyere udvidelse mod syd) samt 5 m af vejdæmningen på begge sider af gennemløbet. Ovennævnter mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted. Bortset fra almindelig vedligeholdelse skal evt. re- parationer ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (5)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen fotos.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2016 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
Melvedhus, Als. Stensat bro og vadested.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)