Helleved
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230207-208

Fredningsnr.
411328

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Sten med kgl. monogram. En opretstående granitsten, hvis højde over jordoverfladen er ca. 85 cm. Dens sidemål ved jordoverfladen er ca. 27 x 52 cm. Stenen spidser til opefter. På dens brede mod vejkrydset vendende side er indhugget Frederik VI's monogram. Stenen står ved nordsiden af et vejkryds i Als Nørreskov. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Ulovligt skilt.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sten med Fr.VI monogram, sandsynligvis vildtbanesten.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)