Franciskanerklosteret
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090513-193

Fredningsnr.
411739

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)
lægmandskirkegården

Fredningstekst
Matr.: Umatr. gade- og banegårdsterræn u/Svendborg købstads bygrunde. Ruinerne af Franciskanerklosteret. Ruinerne af franciskanerklosteret er beliggende under jord- overfladen på Klosterpladsen, Frederiksgade samt Banegårds- terrænet. På vedlagte kortskitse 1:1.000 er ruinernes pla- cering angivet. Disse ruiner må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealerne over ruinerne er ikke tilladt uden frednings- styrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ikke-synlige ruiner under gader (Klosterplads og Frederiksgade), jernbaneterræn og bygninger (posthus/jernbanestation). Bygningerne delvis arkæologisk undersøgt (sammen med den til klosteret hørende lægmandskirke) i årene 1975-80 af SOM med JGB som daglig leder. Udgravningsberetninger over undersøgelserne er udarbejdet af JGB og indeholder nærmere beskrivelse af bygningsanlæggene. Et automatisk jernbanebom-anlæg er ca. 1979 nedgravet uden forudgående tilladelse. Bommene har forårsaget skønsmæssigt 2 x 2 m. store nedgravninger til betonfundamenter i 4 punkter i overskæringen Frederiksgade. 2 af disse punkter er med sikkerhed placeret oveni eller indenfor klosterkirkens murværk (nordmur). Andre recente beskadigelser ses ikke. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Viggo Nielsen fik sagen 14.11.1985. Han forelagde den for en DSB-direktør, der undersøgte sagen og skrev et undskyldende brev.

2007 Museal udgravning
Journal nr.: SOM 01.265
Svendborg Museum
Udgravning af kosterkirken, med to forskellige byggefaser. Uden for skibets murer forekommer der begravelser og syd for kirken en lægmandskirkegård hvor man har udgravet skeletter fra 14-1500 tallet. I forbindelse med klosterkirken er der påtruffet flere begravelser, der formodentlig stammer fra 1300 tallet. I senere undersøgelser fremkommer også latrinebygningen og en nordlig klosterfløj i gotisk stil.

2007 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: SOM 01-265
Svendborg Museum
renovering af skinnerne ved banegården i Svendborg

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Klosteranlæg

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er under overfladen

Litteraturhenvisninger  (0)