Thurø
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090514-38

Fredningsnr.
411760

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vaskested Vaskestedet består af en brønd (kilde), en flad sten (vaske- stenen) samt en rende, der fører fra brønden til strandkanten. Brøndkarmen er sat af rå kampesten, der hviler på et cement- støbt rør. Brøndens indvendige mål er ca. 0,55 m i diameter og udvendig ca. 1,10 i diameter. Brønden er delvis vandfyldt. Vaskestenen, der ligger vest for brønden, er ca. 0,55 m høj. Stenens tværmål er ca. 1,25 m x 0,75 m. Fra brønden fører en kampestensat rende, der indvendig er ca. 0,65 m bred, til strandkanten. Syd for brønden er opbygget en ca. 0,55 høj væg af rå kampe- sten. Ved dens overkant er 4 granitsten, forbunden med en jern- kæde. Det fredede areal måler ialt ca. 6 x 5 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie  (3)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Højvande sætter tang m.m. op i den stensatte afløbsrende, hvilket måske fremtidig vil nødvendiggøre lejlighedsvis oprensning.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Brønd.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)