Ved Gaden (B)
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210205-7

Fredningsnr.
42045

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Platform for hus eller gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Værft, Ved Gaden (B). Højning af grundplan nærmest et parallelogram med længde Ø-V ved foden ca. 65 m, foroven ca. 50 m, vestsiden ved foden ca. 78 m, foroven ca. 60 m, øst- siden ved foden ca. 35 m, foroven ca. 20 m. Sidstnævnte to sider er paral- lelle. Højde over omgivende terræn ca. 2 m, en bræmme af ca. 10 m bredde inden for sydøst kanten dog ca. 0,5 m lavere (afgravet 1982). Højningen ligger i græs. Fredningsgrænsen følger højningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres,fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Varf

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)