Spangtoftgård

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220103-84

Fredningsnr.
420912

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Gl. milepæl. En fint tilhugget milepæl af granit, der måler ca. 100 cm ved jordens over- flade. Dens sidemål ved terræn er ca. 30 x 38 cm. På den mod vejen vendende side er indhugget følgende inskription, der er trukket op med rødt: 3 Miil fra Flnsbg Stenen står i en rabat på østsiden af hovedlandevejen nr. 305, mellem Åbenrå og Kruså, ved st. 7.594. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges, og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen bemærkninger. Foto: S/H 03.27 og F 04.11 fra V.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Milepæl/-sten

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.