Bjergskovgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220107-119

Fredningsnr.
420913

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gl. milepæl. En fint tilhugget granitsten, der måler ca. 70 cm over jordens overflade. Dens tværmål ved terræn er ca. 28 x 23 cm. På den mod vejen vendende side er indhugget følgende inskription, der er trukket op med rødt: 2 1/2 MIIl fra Flens borg Stenen står i en rabat på østsiden af hovedlandevej nr. 305, mellem Åbenrå og Kruså, ved st. 11.360 km. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges eller ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ikke meget tilbage af bemalingen. Nu kun hævet ca. 60 cm. over jordens overflade, så det nederste af inskriptionen er i niveau med denne. Foto: S/H 03.26 og F 04.10 fra V.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Milepæl/-sten

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Stenen blev ikke fundet - måske flyttet p.g.a. motorvejsbyggeriet?

Litteraturhenvisninger  (0)