Adsbøl Kirkegård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
220101-16

Fredningsnr.
421022

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 4210:22 Dansk gravsted fra 1848-51. Granitsten med poleret forside og ovalt spids top, 110 cm høj, 110 cm bred og 40 cm dyb. I fællesanlægget ligger også en lille, hvid marmorplade, 30 cm høj og 45 cm bred, sat for Mads Hansen. Indskrift: Sort skrift, versaler. DENNE STEEN SATTE DET DANSKE FOLK OVER MADS HANSEN SØHUSE, AF 1 FORSTÆRKNINGS JÆGER CORPS 2. COMP. NO 185 FALDEN I KAMPEN FOR FÆDRELANDET D. 3. APRIL 1849. TILLIGE MED OVER 16 PAA GRÅSTEN LAZARETH I ÅRENE 1850 OG 1851 AFDØDE DANSKE KRIGERE, SOM HVILER MED HAM HERUNDER -.- Den lille gravplade. MADS HANSEN SØHUSE   *** Historik *** Mads Hansen faldt i fægtningen ved Adsbøl. Sammen med nogle forbundstropper blev han begravet i parken bag Gråsten Slot. I februar 1853 blev ligene gravet op og bisat på Adsbøl Kirkegård. De 16 på Gråsten lazaret i 1850 og 1851 afdøde og på Adsbøl Kirkegård begravede soldater er følgende: 1850 3. Bat.3.Kp menig nr. 328 Peter Chr. Hansen, Skippinge, død 3.1., begr. 17.1. d:o 4.Kp menig nr. 277 Mads Chr. Madsen, V. Jerudtzlev, død 20.12., begr. 23.12. 5. Bat.3.Kp.menig nr. 252 Hans Hansen, Bjerne, død 28.10., begr. 31.10. 9. Bat.3.Kp.menig nr. 187 Simon Jensen, Ullerup, død 11.12., begr. 13.12. 10.Bat.3.Kp.menig nr. 60 Chr. Fr. Jacobsen, død 17.11., begr. 22.11. d:o 3.Kp.menig nr. 335 Godbar Sønnichsen, død 22.11., begr. 24.11. 3.R. Bat.1.Kp.menig nr. 127 Niels Madsen, Kjærgårdsmark*, død 23.12., begr. 26.12. 3.F.Btl. 2.Kp.menig nr. 197 Rasmus Andersen, Tåderup, død 3.11., begr. 5.11. d:o 4.Kp.menig nr. 149 Hans Christensen, Sønderskov, død 21.11., begr. 24.11. d:o 1.Kp.menig nr. 127 Mads Petersen, Voldtoft, død 5.11., begr. 8.11. d:o 1.Kp.menig nr. 98 Søren Peter Hansen, Søhuse, død 6.11., begr. 8.11. 1.F.J.C 3.Kp.underj.nr.182 Jens Rasmussen, Munkebo, død 10.11., begr. 11.11. 2.d:o 1.Kp.underj.nr.264 Henrik Chr. Frederiksen, Ørbæklunde, død 9.11., begr. 11.11. d:o 4.Kp.underj.nr. 46 Lars Larsen, Søsøby, død 12.12., begr. 15.12. 1.Drag.1.Kp.dragon nr. 77 Rasmus Jacobsen, Vendsløv, død 11.11., begr. 15.11. 1851 1. Bat.2.Kp.menig nr. 83 Jørgen Nielsen, Oldhus, død 18.1., begr. 22.1. * Niels Madsen døde af underlivsbetændelse, alle de øvrige af tyfus.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Krigergrav

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet. Der mangler fredningstekst.

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Adsbøl kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave. Fra Martin Frankes krigergravsmateriale fortælles: De 16 menige etc. soldaters navne er identificeret af Jens Raben: 1. lette Bataillon: 2. Kompagni: Jørgen Nielsen 3. Linie-Bataillon: 3. Kompagni: Peter Christian Hansen 4. Kompagni: Mads Christian Madsen 5. Linie-Bataillon: 3. Kompagni: Hans Hansen. 9. Linie-Bataillon: 3. Kompagni: Simon Jensen 10. lette Bataillon: 3. Kompagni: Christian Frederik Jacobsen og Godbar Sönnichsen 3. Reserve-Bataillon: 1. Kompagni: Niels Madsen 3. Forstærknings-Bataillon: 2. Kompagni: Rasmus Andersen 4. Kompagni: Hans Christensen 4. Forstærknings-Bataillon: 1. Kompagni: Mads Petersen 5. Forstærknings-Bataillon: 1. Kompagni: Søren Peter Hansen 1. Forstærknings-Jægerkorps: 3. Kompagni: Underjæger Jens Rasmussen 2. Forstærknings-Jægerkorps: 1. Kompagni: Underjæger Henrik Christian Frederiksen 4. Kompagni: Underjæger Lars Larsen 4. Dragonregiment: 1. Eskadron: Dragon Rasmus Jacobsen Jørgen Nielsen fra 1. Bataillons 2. Kompagni døde i 1851. De øvrige 15 døde i 1850. Niels Madsen fra 3. Reserve-Bataillons 1. Kompagni døde af underlivsbetændelse, mens alle de øvrige 15 soldater døde af tyfus. Mads Hansen faldt i fægtningen ved Adsbøl den 3. april 1849 og blev begravet i parken ved Gråsten Slot. I februar 1853 blev Mads Hansen og de 16 andre danske lig gravet op og bisat på Adsbøl Kirkegård.

Litteraturhenvisninger  (0)