Fredericia
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170303-48

Fredningsnr.
33123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1849 - 1864 e.Kr.)

Fredningstekst
Krigergrav. Et 4,5 x 4,5, m stort anlæg omgivet af en tjørnehæk. I Ø en 80 cm høj og 85 cm bred, med liljer dekoreret jerngitterlåge. Selve mindestenen er 75 cm høj, 55 cm bred og 40 cm tyk. Den er anbragt ovenpå en 80 x 60 x 20 cm stor sten, i anlæggets V-ende modsat lågen. Teksten på mindestenen vender mod Ø og lyder: Her hviler Peter Andersen Jonstrup Mng. v. 1ste Rs. Jgc. 3. Comp. 152 Falden i Fægtningen Den 30e Juni 1849. D.V.B. 30/6 74 Mindestenen har tidligere været flankeret af to store birketræer og en mindre sørgecypres. Birken i SV- hjørnet er for nylig blevet fældet. Anlægget inden for hækken er belagt med perlegrus. Tilstanden er fin og bør bevares.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)