Store Donhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110310-19

Fredningsnr.
130460

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1912. Boelsmand Mads Chr. Olesen Diplom "Store Donhøj", 3-3,5 m høj, 20-22 m bred. Top lidt indsæn- ket. Østre side skråt afskredet. Beplantet med træer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Donhøi, 66 Fod i Tværmaal, 12 Fod høi; i Toppen er en større Fordybning; der er gravet i Nordsiden; Østsiden er overpløiet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Donhøj", 3-3,5 M. h., 20-22 M. br. Toppen over 3 M. indsænket ca. 1/2 M. Østre Side skraat nedskreden efter en gl. Afgravning. Foden lidt afpløjet. - Beplantet. Fredlyst 1912 af Boelsmand Mads Chr. Olsen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Donhøj", 3-3,5 m høj, 20-22 m bred. Top lidt indsænket. Østre Side skraat afskredet. Beplantet med Træer. FM 1912.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,0 x 20,0 x 20,0 m. Affladet top, hvor der er opstillet bord og siddepladser af trækævler samt en havegrill. Højen er beliggende i kanten af en have, og nederst på S-siden er anlagt en stentrappe med 6 trin, samt en dobbelt række sten langs den V-lige del af højfoden. I SØ er i forbindelse med haven fjernet et hjørne af foden. Ø-siden fremtræder med slået græs og spredte, plantede træer, et par år gamle. Langs højfoden i Ø en række nyplantede graner. Bortset fra Ø-siden og topfladen er det meste af højen bevokset med krat. Et fårehegn går over den V-lige trediedel af højen. Det er påtalt, men fik lov til at blive indtil videre. Det blev indskærpet, at der ikke må anbringes andre hegn ell. lign. Ejeren, der har haft stedet i 6 år, sagde, at S-siden så ud som nu, da han kom. Han fik pålæg om at fjerne de nyplantede træer på Ø-siden og ved Ø-lige højfod. Der blev derimod ikke givet pålæg om fjernelse af stenene i S, som han ikke er ansvarlig for, dog tilbød han selv at fjerne den moderne "randstenskæde" V for trappen. Siddepladserne på toppen er heller ikke forlangt fjernet, da de ikke kan ses nedefra p.g.a. kratbevoksningen. De er sat løst på overfladen og kan evt. senere fjernes i forbindelse med en rydning. Ejeren fortalte, at der af og til går gæs og ænder i indhegn. Der blev gjort opm. på, at hegnet er ulovligt, og at det muligvis senere vil blive forlangt fjernet. At det ikke skete nu skyldes, at skaden er sket og at det ikke ses p.g.a. kratbevoksningen. Det blev indprentet, at dyrene ikke må lave huller i højsiden. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)